Educació

Desenvolupem un paper actiu en l’educació visual com a via de transformació personal i social. Basada en la bona comprensió i gestió de la multitud d’imatges a les que ens exposem diàriament, la nostra metodologia està enfocada cap a la transmissió d’habilitats per a la creació i lectura d’imatges, la comunicació visual, l’anàlisi i la presa de consciència de l’impacte que té la fotografia en l’individu i l’entorn. A les nostres activitats utilitzem la fotografia com a eina per informar, expressar, interrogar, emocionar i integrar valors, fomentant l’aprenentatge creatiu a través de l’experiència. Organitzem tallers de curta i mitja duració, visites guiades i altres sessions formatives per a professionals en les quals compartim la nostra metodologia participativa. Les nostres activitats van dirigides tant a persones i col·lectius vulnerables socialment com a públic escolar i públic general.