Àrea Professional

L’Àrea Professional de Photographic Social Vision és una espai que actua com a nexe entre els fotògrafs documentalistes i la societat. Acompanyem el treball dels autors, els hi oferim consell i els ajudem a tenir major visibilitat, assessorem entitats vinculades al sector, funcionem com a agència gràfica per a publicacions i recolzem la producció d’audiovisuals afins als nostres valors.