Pepe Font de Mora

Director de la Fundació Privada Foto Colectania (Barcelona). Va ser fundador i director de la Foto-Galeria Railowsky de València ebtre 1985 i 2001. Com a director de la Fundació Foto Colectania, és responsable de les adquisicions de la col·lecció i ha comissariat diverses mostres, entre elles, Resonancias (Brassaï / Colom), 2003, Vidas Privadas, 2004, Extrañas Parejas, 2006,  Recorridos, 2007, Desde dentro, 2013 i Fotollibres. Aquí i ara, 2014.