EGM Laboratoris Color

Des de 2011 EGM Laboratoris Color és empresa amiga de Photographic Social Vision. Preparats tant per a serveis integrals analògics com per a la impressió digital de gran format, els murals o retolació, es van incorporar al tractament digital de la imatge des de ben aviat, i a dia d’avui compten amb unes de les instal·lacions digitals més potents d’Europa. Fa anys que comptem amb el seu recolzament en projectes expositius i educatius, i produïm amb ells moltes exposicions en les quals ens ajuden a trobar solucions en diferents formats—vinils, lones, wallpaper o còpies de fine art—que afavoreixen la nostra missió de fer arribar la fotografia a la gent: una forma d’entendre cultures i problemàtiques no només permet la imatge.