Fran Simó

fransimo.info

fransimo@gmail.com


Com a artista, en l’àmbit de l’art new media, explora la relació entre home i tecnologia, posant especial atenció en l’àrea de la intel·ligència artificial i les seves aplicacions, les possibilitats del codi obert (open source / maquinari), els bancs de dades oberts o la informació que qualsevol usuari comparteix per error. Aquests fils conductors el porten a treballar amb la fotografia que, de forma intuïtiva, li serveix per captar l’essència d’espais, llocs o situacions, utilitzant la ciutat com un immens plató. Fotografia a persones anònimes, detalls urbans o espais intranscendents per transportar-los a un espai o temps diferent, per tal de crear nous relats. El temps, congelat, i l’espai, georeferenciat, esdevenen les claus per les seves fotografies que va guardant per crear una càpsula del temps.

Presenta els seus treballs organitzats en sèries d’imatges, que exposa a través d’instal·lacions, fotollibres o creant ambients en què les fotografies apareixen acompanyades de vídeo i/o música. Durant el desenvolupament de la seva trajectòria, ha explorat els processos participatius i col·laboratius convertits en una forma de trobada per a la creació de comunitats i per a la divulgació de la fotografia com a expressió artística individual i en equip. Paral·lelament ha organitzat exposicions, debats, publicacions, campanyes de màrqueting, etc.