Mingo Venero

mingovenero.com

mingo@mingovenero.com


Des que el 2003 la fotografia va aparèixer a la seva vida, no s’ha desenganxat de la càmera i és un fotògraf documental amb dues vessants clares. Per una banda, es dedica a la fotografia de reportatge i realita projectes personals de denúncia social en els quals para especial atenció a la realitat humana més desafavorida i desabercebuda. “Canviar el món és molt difícil, impossible, es podria dir, però mostrar el que hi passa és al nostre abast. No deixaré de creure que els esforços de moltes persones per canviar les coses no són balders. Si aconseguís despertar empatia en la gent, em consideraria satisfet.”

Per altra banda, la fotografia urbana, reflectir la vida quotidiana de les persones. El 2011, cofunda el col·lectiu Calle 35 “Caminar pels carrets, observar, mesurar, enquadrar… capturar un instant per sempre.” I el 2014 funda, amb el seu amic i fotògraf David Salcedo, Territorios Libres, plataforma per la promoció i viabilitat de projectes visuals. Ha col·laborat amb ONGs com Metges del Món, Metges Sense Fronteres i Aldees Infantils. Viu a Barcelona des de 2006, hi ha desenvolupat part dels seus projectes fotogràfics i hi imparteix classes de fotografia. “El meu objectiu professional és continuar decidint a què em vull dedicar. La fotografia s’ha convertit en el meu mitjà d’expressió per mostrar el que veig i sento, i així fer partícips altres persones del meu punt de vista.”